Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiego OW NFZ

Wykaz podmiotów leczniczych, w których może wystąpić brak dostępu do świadczeń

Wykaz podmiotów leczniczych, w których może wystąpić zagrożenie braku dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

14-01-2022

Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532) Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszcza wykaz podmiotów leczniczych wraz ze wskazaniem profili lub rodzajów komórek organizacyjnych, w których może wystąpić zagrożenie braku dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej lub ciągłości ich udzielania, ze względu na zbyt małą liczbę lekarzy mogących udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w tych podmiotach.

Podmiot publikujący: Dyrektor Świętokrzyskiego OW NFZ
Autor informacji: Iwona Wojtyś
Publikujący informację: Beata Szczepanek
Wytworzenie informacji: 14.01.2022
Publikacja informacji: 14.01.2022 10:25
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności