Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego marki Chevrolet Cruze WU 81131

21-03-2024

1) Ogłoszenie o sprzedaży wraz ze wzorem umowy
2) Formularz oferty
3) Ocena techniczna

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Publikujący informację: Marta Siłakowska
Publikacja informacji: 21.03.2024 12:15
Aktualizacja informacji: 21.03.2024 12:20
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności