Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Rozbudowa sieci LAN - wyjaśnienia oraz zmiana treści SWIZ

02-11-2020

Rozbudowa sieci LAN - wyjaśnienia oraz zmiana treści SWIZ:

1) wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ,

2) zał. 1 - program funkcjonalno-użytkowy po modyfikacji (aktualizacja 2.11.2020 r.)

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Publikujący informację: Renata Cegielska
Publikacja informacji: 02.11.2020 15:19
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności