Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odnowienie licencji i aktualizację pakietu oprogramowania McAfee-aktualizacja

22-06-2021

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odnowienie licencji i aktualizację pakietu oprogramowania McAfee, użytkowanego w Zachodniopomorskim OW NFZ.

1. Zaproszenie i wzór umowy
2. Formularz oferty   
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Publikujący informację: Malgorzata Koszur
Publikacja informacji: 22.06.2021 15:05
Aktualizacja informacji: 23.06.2021 10:07
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności