Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odnowienie licencji i aktualizacji oprogramowania serwerowego Vmware VSphere

03-12-2021

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odnowienie licencji i aktualizacji oprogramowania serwerowego Vmware VSphere wraz ze wsparciem technicznym

Załączniki:
1. Vmware 2021 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.pdf
2. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Zaproszenia).pdf
3. Formularz oferty (załącznik nr 2 do Zaproszenia).docx
4. Wzór umowy (załącznik nr 3 do Zaproszenia).pdf

 

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Informatyki
Publikujący informację: Marta Siłakowska
Publikacja informacji: 03.12.2021 14:36
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności