Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odnowienie licencji i przedłużenie usług wsparcia technicznego dla systemu FUDO

19-11-2021

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odnowienie licencji i przedłużenie usług wsparcia technicznego dla posiadanego przez ZOW  NFZ systemu do monitorowania i rejestrowania sesji zdalnych użytkowników FUDO.

Załączniki:

1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1   do Zaproszenia)

3. Formularz oferty (załącznik nr 2   do Zaproszenia)

4. Wzór umowy 2021 (załącznik nr 3   do Zaproszenia)

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Informatyki
Publikujący informację: Malgorzata Koszur
Publikacja informacji: 19.11.2021 10:03
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności