Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odnowienie licencji i przedłużenie usług wsparcia technicznego dla systemu SIEM

17-09-2021

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odnowienie licencji i przedłużenie usług wsparcia technicznego dla posiadanego przez ZOW NFZ systemu zarządzania zdarzeniami i bezpieczeństwa informacji SIEM.

Załączniki:

1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej,
2. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Zaproszenia),
3. Formularz oferty (załącznik nr 2 do Zaproszenia),
4. Wzór umowy 2021 (załącznik nr 3 do Zaproszenia).

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Informatyki
Publikujący informację: Marta Siłakowska
Publikacja informacji: 17.09.2021 11:00
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności