Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Zamówienia Publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odnowienie licencji i przedłużenie usługi wsparcia technicznego dla Delphi Deployment

26-11-2020

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odnowienie licencji i przedłużenie usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania Delphi Deployment

Załączniki:

1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (PDF)
2. Formularz oferty (załącznik nr 1 do Zaproszenia) (WORD)
3. Wzór umowy (załącznik nr 2 do Zaproszenia) (PDF)
4. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (PDF)
5. Wzór umowy o zachowaniu poufności (PDF)
6. Klauzula informacyjna (PDF)

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Informatyki
Publikujący informację: Marta Siłakowska
Publikacja informacji: 26.11.2020 14:04
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności