Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń wielofunkcyjnych.

25-06-2020

Aktualizacja 09.07.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń wielofunkcyjnych.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w Zachodniopomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Załączniki:

  1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.
  2. Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do Zaproszenia).
  3. Formularz oferty (zał. nr 2 do Zaproszenia).
  4. Wzór odczytu stanu zerowego (zał. nr 3 do Zaproszenia).
  5. Wzór miesięcznego raportu wydrukowanych stron (zał. nr 4 do Zaproszenia).
  6. Wzór protokołu serwisowego (zał. nr 5 do Zaproszenia).
Podmiot publikujący: Zachodniopomorski NFZ
Autor informacji: Wydział Informatyki
Publikujący informację: Renata Cegielska
Publikacja informacji: 25.06.2020 13:07
Aktualizacja informacji: 09.07.2020 15:14
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności