Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w zakresie wykonania audytu dostępności lokalizacji Zachodniopomorskiego OW NFZ

04-12-2020

Aktualizacja 14.12.2020 r.

Wyjaśnienie treści Zaproszenia pdf

1) Zaproszenie.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał nr 1).

3) Wzór umowy (zał. nr 2).

4) Formularz oferty z załącznikami (zał. nr 3).

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Publikujący informację: Renata Cegielska
Publikacja informacji: 04.12.2020 15:20
Aktualizacja informacji: 14.12.2020 15:56
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności