Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty na odnowienie licencji i aktualizację do najnowszej wersji oprogramowania serwerowego VMwareVSphe

20-11-2020

Aktualizacja komunikatu - 27.11.2020

Wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty.pdf

Odnowienie licencji i aktualizacjędo najnowszej wersji oprogramowania serwerowego VMware VSphere wraz ze wsparciem technicznym oraz przeprowadzeniem warsztatów szkoleniowych.
Załączniki:
1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej).pdf
2. Opis przedmiotu zamówienia (zał.nr 1 do Zaproszenia).pdf
3. Formularz oferty (załączniknr 2 do Zaproszenia).docx
4. Wzór umowy (załączniknr 3 do Zaproszenia).pdf

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Informatyki
Publikujący informację: Marta Siłakowska
Publikacja informacji: 20.11.2020 15:20
Aktualizacja informacji: 27.11.2020 11:06
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności