Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - projekt zarządzenia

04-11-2014

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu do dnia 26 listopada 2014 r., na adres e-mail: .

Uwaga: Prosimy o przesyłanie uwag w układzie tabelarycznym wyłącznie w plikach excel (.xls lub .xlsx) lub word (.doc lub .docx), zgodnie z załączonym wzorem.

Wszystkie aktualności