Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 216/2004

11.10.2004
Uchwała Nr 216/2004 z dnia 30 września 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzoru wniosku o wydanie formularza E 106, E 109 i E 111.

Uchwała Nr 215/2004

11.10.2004
Uchwała Nr 215/2004 z dnia 30 września 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzoru wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, wzoru umowy dobrowolnego ubezpieczenia...

Uchwała Nr 214/2004

08.10.2004
Uchwała Nr 214/2004 z dnia 29 września 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych w Narodowym Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 213/2004

08.10.2004
Uchwała Nr 213/2004z dnia 29 września 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wystąpienia do Ministra Zdrowia z wnioskiem o zmianę planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok.

Uchwała Nr 212/2004

08.10.2004
Uchwała Nr 212/2004 z dnia 29 września 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zatwierdzenia warunków umowy na realizację programu badań prenatalnych oraz zatwierdzenia programu zleconego przez Ministra Zdrowia.

Uchwała Nr 211/2004

08.10.2004
Uchwała Nr 211/2004 z dnia 29 września 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wystąpienia do Ministra Zdrowia z wnioskiem o zmianę planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok