Zarządzenia Prezesa

Uwagi Prezesa NFZ

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej

30.05.2012
Uwagi Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej.

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów telein

29.05.2012
Uwagi Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach obsługi systemu informacji w ochronie zdrowia.

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowan

28.05.2012
Uwagi Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów

24.05.2012
Uwagi Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia braku tych znaków.

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie klasyfikacji danych i systemu kodów w Systemie Inf

21.05.2012
Uwagi Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie klasyfikacji danych i systemu kodów w Systemie Informacji Medycznej.

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów

21.05.2012
Uwagi Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia oraz przekazywania danych w nich zawartych do...