Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Komunikat DGL

16-07-2008

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia. Prosimy o zgłaszanie uwag w formie komentarzy do treści.

Uwagi należy nadsyłać do dnia 30 lipca 2008 roku, drogą elektroniczną na adres:   (temat wiadomości: uwagi do zmian zarz 37/2008/DGL)


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 16.07.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 8.08.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności