Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Komunikat DGL

12-09-2008

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia na 2009 rok.

Prosimy o zgłaszanie uwag w formie komentarzy do treści. Uwagi należy nadsyłać do 1 października 2008 roku, drogą elektroniczną na adres: (temat wiadomości: uwagi do Zarz. CHEM 2009).


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 12.09.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 30.09.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności