Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Komunikat DGL

11-12-2008

W nawiązaniu do decyzji Ministra Zdrowia odnośnie objęcia finansowaniem ze środków publicznych w ramach terapeutycznych programów zdrowotnych następujących jednostek chorobowych z zakresu chorób ultrarzadkich:

  • Choroba Pompego;
  • Mukopolisacharydoza typu II;
  • Mukopolisacharydoza typu VI .

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekty opisów wyżej wymienionych terapeutycznych programów zdrowotnych.

NFZ informuje również, że zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, wszystkie wymienione programy zostaną utworzone wyłącznie na rok 2009.  

Decyzja co do finansowania terapii w kolejnych latach będzie podjęta po przeanalizowaniu wyników leczenia po trzech kwartałach, wskazujących na skuteczność przedmiotowej terapii i zasadność dalszego finansowania leczenia.

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia również do konsultacji projekt opisu terapeutycznego programu zdrowotnego "Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u pacjentów z mukowiscydozą".

Prosimy o zgłaszanie uwag w formie komentarzy do treści w/w programów. Uwagi należy nadsyłać do 31 grudnia 2008 roku, drogą elektroniczną na adres: .


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 11.12.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 30.12.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności