Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Komunikat DSOZ

15-09-2009

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekty zarządzeń prezesa NFZ na 2010 r.:

  • w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne;
  • w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne;
  • w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi;
  • w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza;
  • w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna;
  • w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień;

Prosimy o zgłaszanie uwag do dnia 29 września 2009 r. wyłącznie w zakresie określonym przez Rozporządzenia Ministra Zdrowia na adres .


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 15.09.2009 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 30.09.2009 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności