Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Komunikat DSOZ

23-11-2010

W związku z podpisaną przez Prezydenta RP w dniu 9 listopada 2010 r. ustawą zmieniającą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, która wprowadza nową kategorię świadczeń, tj. nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na rok 2011 i lata następne.

Prosimy o zgłaszanie uwag do dnia 8 grudnia 2010 r. na adres .


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 23.11.2010 r. Magdalena Stawarska
Ostatnio zapisany: 31.12.2010 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności