Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Leczenie szpitalne - chemioterapia - projekt zarządzenia

04-11-2014

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne chemioterapia.

Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu w terminie do 26 listopada 2014 r. na adres e-mail .

Wszystkie aktualności