Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Profilaktyczne programy zdrowotne - projekt zarządzenia

28-10-2014

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

Projekt zarządzenia uwzględnia częściowo wnioski i uwagi zgłaszane w ciągu minionego roku przez oddziały wojewódzkie Funduszu i świadczeniodawców. W projekcie zarządzenia zmodyfikowano sposób rozliczania świadczeń w ramach programu badań prenatalnych oraz zmodyfikowano i doprecyzowano opisy warunków wymaganych i dodatkowo ocenianych.

Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu do 12 listopada 2014 r., na adres e-mail: .

Wszystkie aktualności