Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - dofinansowanie informatyzacji - pielęgniarki i położne

05-03-2020

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne.

Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag do projektu zarządzenia w terminie do dnia 12 marca 2020 roku na adres e-mail: z dopiskiem: dot. projektowanego zarządzenia – dofinansowanie informatyzacji - PiP, wyłącznie w wersji elektronicznej edytowalnej.

źródło: Departament Ekonomiczno Finansowy

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 05.03.2020 13:42
Źródło: Departament Ekonomiczno-Finansowy
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności