Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - dyżury w aptece

14-12-2023

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece, celem zaopiniowania przez zainteresowane podmioty.

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do 18 grudnia 2023 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu), które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej (excel) na adres email: sekretariat.dgl@nfz.gov.pl, zgodnie z załączonym wzorem tabel.

Tabela do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 14.12.2023 10:16
Aktualizacja informacji: 14.12.2023 10:25
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności