Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta

06-11-2019

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta.

Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag do projektu zarządzenia w terminie do dnia 8 listopada 2019 roku na adres e-mail: z dopiskiem: dot. projektowanego zarządzenia IKP, wyłącznie w wersji elektronicznej edytowalnej.

Źródło: Departament Ekonomiczno Finansowy

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 06.11.2019 15:56
Źródło: Departament Ekonomiczno-Finansowy
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności