Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - komunikat XML - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

17-04-2018

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia do prawidłowej rejestracji, potwierdzania i rozliczania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Uprzejmie proszę o przesyłanie ewentualnych uwag do projektu zarządzenia do dnia 29 kwietnia 2018 roku, na adres e-mail: , w wersji elektronicznej edytowalnej, wpisując w treść maila „uwagi do projektu ZPOSP”

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 17.04.2018 14:12
Źródło: Departament Informatyki
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności