Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - komunikat XML - zaopatrzenie w wyroby medyczne

23-07-2018

Projekt zarządzenia w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego zaopatrzenia w wyroby medyczne

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia do poprawnej sprawozdawczości i rozliczania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawionych osobom z uprawnieniem 47ZN oraz rozszerzonej ilości znaków dla ilości miesięcznego zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Uprzejmie proszę o przesyłanie ewentualnych uwag do projektu zarządzenia do dnia 30 lipca 2018 roku, na adres e-mail: , w wersji elektronicznej edytowalnej, wpisując w treść maila „uwagi do projektu ZPOSP”.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 23.07.2018 00:00
Źródło: Departament Informatyki
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności