Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – kryteria oceny ofert - leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe)

20-11-2015

Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii przez właściwe podmioty projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie kryteriów oceny ofert w części dotyczącej rodzaju: leczenie szpitalne -programy zdrowotne (lekowe).

Niniejszy projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wprowadza zmiany, które związane są z projektowanym zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Zmiany te związane są z określeniem warunku dodatkowo wymaganego dla: pozostały personel medyczny dla programu lekowego: Leczenie Tyrozynemii Typu 1 (HT-1) (ICD-10 E.70.2) w zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe). W celu zachowania jednolitości zapisów dodano w części Jakość-personel wiersz dotyczący dietetyka z doświadczeniem w zakresie wrodzonych wad metabolizmu.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można nadsyłać do Centrali Funduszu do dnia 3 grudnia 2015 roku na adres e-mail:  .

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 20.11.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 20.11.2015 15:28
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności