Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - kryteria oceny ofert - lecznictwo uzdrowiskowe

06-08-2015

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez określone w art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 581) oraz § 2 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484), właściwe w sprawie podmioty, projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Propozycje przedstawianych zmian dotyczą dostosowania przepisów do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego oraz modyfikację parametrów punktowych za warunki dodatkowo ocenianych, które umożliwią właściwą ocenę ofert w postępowaniach konkursowych, dotyczących umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie uzdrowiskowe, a w konsekwencji umożliwią dokonanie wyboru najlepszych ofert, które oprócz warunków wymaganych zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, spełniają również ponadstandardowe wymagania.

Proszę o przekazanie opinii w sprawie przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do dnia 20 sierpnia 2015 r., do godz. 12.00, na adres e-mail

źródło - Departament ds. Służb Mundurowych

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 06.08.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 06.08.2015 09:41
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności