Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

12-05-2020

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez określone w art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373, z późn. zm.) właściwe podmioty oraz zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 15 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 696) projekt zarządzenia w sprawie określenia zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką do konsultacji.

W obecnym stanie prawnym, przedmiotem umowy o realizację świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, są świadczenia gwarantowane wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, wydane na podstawie art. 31 d ustawy o świadczeniach.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem mają charakter porządkowy oraz dostosowują do obowiązujących przepisów prawa.

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę przekazać w terminie 14 dni od dnia publikacji projektu zarządzenia na adres e-mail: z dopiskiem REH

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 12.05.2020 16:13
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności