Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – leczenie stomatologiczne

14-08-2019

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Nr 47/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie wejścia w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o piece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. poz. 1078), celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty.

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do dnia 28 sierpnia 2019 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu), które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej pod adres poczty elektronicznej: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl, zgodnie ze wzorem w wersji edytowalnej Excel.

Tabela do uwag

Źródło: Depatament świadczeń Opieki Zdrowotnej

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 14.08.2019 10:29
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności