Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – leczenie stomatologiczne

02-06-2020

Zmiany proponowane w zarządzeniu  mają  na celu zwiększenie dostępności do świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego udzielanych w ramach zawartych umów podczas trwania epidemii COVID-19. Planowany wzrost kosztów świadczeń w związku z wprowadzeniem  w czasie trwania epidemii współczynników korygujących wycenę świadczeń stomatologicznych przyczyni się do pokrycia kosztów dodatkowych działań antyseptycznych i aseptycznych, ułatwi zakup koniecznych środków aby umożliwić stosowanie zaostrzonych rygorów sanitarnych.

Na wniosek konsultantów krajowych w szczególności w dziedzinie stomatologii zachowawczej i endodoncji oraz stomatologii dziecięcej, a także Naczelnej Rady Lekarskiej zmieniono  wycenę świadczeń z zakresu endodoncji.

Uwagi  w sprawie treści projektu zarządzenia można przedstawiać w terminie do dnia 9 czerwca 2020 roku, do godz. 12.00 na adres email: .

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 02.06.2020 00:00
Aktualizacja informacji: 03.06.2020 15:05
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności