Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - leczenie stomatologiczne

13-07-2021

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez określone w art. 146 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn) oraz § 2 ust. 3 i 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 r. poz. 320, z późn. zm), właściwe w sprawie podmioty, projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Zmiany polegają na wprowadzeniu nowego zakresu świadczeń: leczenie ogólnostomatologiczne w gabinetach szkolnych.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można przesyłać do dnia 25 lipca 2021 r. do godz. 12:00, na adres e-mail: wpisując w tytule maila „uwagi STM" w formie tabelarycznej, edytowalnej– wg podanego wzoru.

 

Wzór tabeli: Uwagi do projektu zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne (dotyczy wprowadzenia zakresu świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w gabinecie szkolnym.

Lp.

Podmiot przekazujący uwagi

Nr paragrafu/

punktu/

załącznika

Treść uwagi

Uzasadnienie/propozycja zmiany

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 13.07.2021 15:38
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności