Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - leczenie stomatologiczne

19-01-2023

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty.

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę przekazać do dnia 1 lutego 2023 r., na adres e-mail:

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 19.01.2023 13:50
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności