Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - leczenie stomatologiczne

23-06-2023

W projekcie proponowana jest zmiana wielkości etatu przeliczeniowego wynikająca z konieczności realizacji zalecenia Ministra Zdrowia w związku z Raportem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia wprowadzanym ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1352).

W przypadku wszystkich zakresów świadczeń stomatologicznych, w których stosowana jest kalkulacyjna wielkość etatu przeliczeniowego, wprowadzony zostaje wskaźnik wzrostu 5,57 % kwoty zobowiązania wynikający ze wzrostu wolumenu świadczeń.

Dodatkowo Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia proponuje zniesienie odrębnych kwot zobowiązania w przypadku finansowania świadczeń rozliczanych pakietami.

Proponowana zmiana obejmuje finansowanie wszystkich świadczeń stomatologicznych  w danym zakresie świadczeń (rozliczanych jednostkowo lub pakietami) w ramach jednej kwoty zobowiązania. Związane jest to z treścią Raportu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia wprowadzanym ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1352).

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 23.06.2023 09:38
Aktualizacja informacji: 23.06.2023 14:04
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności