Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - leczenie stomatologiczne

14-07-2023

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawa projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne, w celu zaopiniowania przez uprawnione podmioty.

Proszę o przekazanie opinii w sprawie przedmiotowego projektu, w terminie do 27 lipca 2023r., na adres e-mail:

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 14.07.2023 16:09
Aktualizacja informacji: 14.07.2023 16:20
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności