Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – chemioterapia

11-08-2017

Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

W związku z brakiem dostępności na polskim rynku produktów leczniczych: Vesanoid, tretinoinum, kapsułki miękkie 10 mg oraz Myocet, doxorubicinum liposomanum nonpegylatum, proszek, dyspersja i rozpuszczalnik do koncentratu do sporządzania dyspersji do infuzji, 50 mg oraz zgodą Ministra Zdrowia na stosowanie produktów leczniczych sprowadzanych w ramach importu docelowego, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia wprowadzające zmiany w załączniku 1t do zarządzenia, określającego Katalog świadczeń dodatkowych - leczenie szpitalne – chemioterapia.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można nadsyłać do Centrali Funduszu do dnia 24 sierpnia 2017 r. na adres e-mail:

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 11.08.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 11.08.2017 16:00
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności