Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - chemioterapia

27-10-2017

W związku z koniecznością zapewnienia dostępu do leków stosowanych w ramach chemioterapii, a czasowo niedostępnych na obszarze Polski oraz dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu prawnego, tj. do przepisów obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2017 r. (Min. Zdr. poz. 105 ), wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844), Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia wprowadzające zmiany w załącznikach:

  • 1n - Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii,
  • 1 t - Katalog świadczeń dodatkowych - leczenie szpitalne – chemioterapia.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można nadsyłać do Centrali Funduszu do dnia 10 listopada 2017 r. na adres e-mail:

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Aktualizacja informacji: 27.10.2017 12:36
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności