Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – chemioterapia

30-05-2018

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt nowego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Projekt został opracowany ze względu na liczne nowelizacje dotychczas obowiązującego zarządzenia Nr 68/2016/DGL Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2016 r.

W projekcie dokonano również poprawy i uporządkowania przepisów pod względem merytorycznym, legislacyjnym i językowym.

Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag do projektu zarządzenia do dnia:

  1. 7 czerwca 2018 r. – dotyczy oddziałów wojewódzkich NFZ;
  2. 13 czerwca 2018 r. – dotyczy pozostałych instytucji

- na adres e-mail: zgodnie ze wzorem tabeli umieszczonym poniżej, wyłącznie w wersji elektronicznej edytowalnej (format: .xls, .xlsx lub równoważny).

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 30.05.2018 00:00
Aktualizacja informacji: 30.05.2018 11:56
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności