Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – chemioterapia

13-08-2018

Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Projekt zarządzenia wynika z konieczności:

  1. zapewnienia dostępności do odpowiedników leków zawierających substancję czynną asparaginasum oraz umożliwienie rozliczania ww. produktów leczniczych sprowadzanych do kraju w ramach importu docelowego;
  2. modyfikacji załącznika nr 4 do zarządzenia, określającego wzór indywidualnej karty leczenia chorego oraz załącznika nr 5 do zarządzenia, określającego wzór karty wydania leku polegającej na dodaniu do wzorów dokumentów klauzuli  zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych;
  3. doprecyzowania i korekty wzoru umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne – chemioterapia.

Uprzejmie proszę o przesyłanie ewentualnych uwag do projektu zarządzenia w wersji elektronicznej, edytowalnej do dnia 27 sierpnia 2018 r. na adres e-mail:  

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 13.08.2018 00:00
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności