Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne – chemioterapia

18-09-2019

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag do projektu zarządzenia do dnia 2 października 2019 r. na adres e-mail: , wyłącznie w wersji elektronicznej edytowalnej.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 18.09.2019 09:31
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności