Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne – chemioterapia

29-11-2019

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag do projektu zarządzenia do dnia:

  • 6 grudnia 2019 r. – dotyczy oddziałów wojewódzkich NFZ;
  • 13 grudnia 2019 r. – dotyczy pozostałych instytucji

na adres e-mail: , wyłącznie w wersji elektronicznej edytowalnej.

Ważne! OSR odnosi się do zmian wprowadzonych do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia - w załączonym dokumencie błędne przywołano nazwę w zakresie programy lekowe

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 29.11.2019 12:45
Aktualizacja informacji: 03.12.2019 10:47
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności