Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – chemioterapia

20-01-2020

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag do projektu zarządzenia do dnia:

  • 27 stycznia 2020 r. – dotyczy oddziałów wojewódzkich NFZ;
  • 3 lutego 2020 r. – dotyczy pozostałych instytucji

- na adres e-mail: , wyłącznie w wersji elektronicznej edytowalnej.

Źródło: Departament Gospodarki Lekami

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 20.01.2020 00:00
Aktualizacja informacji: 20.01.2020 15:55
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności