Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - chemioterapia

06-03-2020

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag do projektu zarządzenia do dnia 20 marca 2020 r. na adres e-mail: , wyłącznie w wersji elektronicznej edytowalnej, zgodnie ze wzorem:

Tabela  uwag

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 06.03.2020 12:46
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności