Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – chemioterapia

08-07-2020

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Uwag do projektu zarządzenia prosimy przesyłać do:

  • 15 lipca 2020 r. – dotyczy oddziałów wojewódzkich NFZ
  • 22 lipca 2020 r. – dotyczy pozostałych instytucji,

na adres e-mail: , wyłącznie w wersji elektronicznej edytowalnej, zgodnie ze wzorem w wersji edytowalnej Excel.

Zgłoś uwagi do projektu zarządzenia

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Florek
Publikacja informacji: 08.07.2020 19:07
Aktualizacja informacji: 08.07.2020 19:33
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności