Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – chemioterapia

18-11-2020

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty.

Uwagi do projektu zarządzenia prosimy przesyłać do dnia:

  • 25 listopada 2020 r. - dotyczy oddziałów wojewódzkich NFZ;
  • 2 grudnia 2020 r. - dotyczy pozostałych instytucji

na adres e-mail: , wyłącznie w wersji elektronicznej edytowalnej, zgodnie ze wzorem w wersji edytowalnej Excel.

Zgłoś uwagi do projektu zarządzenia

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 18.11.2020 11:36
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności