Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia– leczenie szpitalne – chemioterapia

23-02-2021
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty.
 
W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia do dnia:
  • 2 marca 2021 r. – dotyczy oddziałów wojewódzkich NFZ;
  • 9 marca 2021 r. – dotyczy pozostałych instytucji,
które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej pod adres poczty elektronicznej:, zgodnie ze wzorem w wersji edytowalnej Excel.
 
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 23.02.2021 14:57
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności