Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – chemioterapia

06-05-2021

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty.

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia do dnia 13 maja 2021 r., które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej pod adres poczty elektronicznej: sekretariat.dgl@nfz.gov.pl, zgodnie ze wzorem w wersji edytowalnej Excel.

Tabela uwag do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 06.05.2021 19:03
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności