Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - chemioterapia

30-06-2021

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty.

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia do dnia 7 lipca 2021 r., które należy przesłaćwyłącznie w  wersji elektronicznej pod adres poczty elektronicznej: sekretariat.dgl@nfz.gov.pl, zgodnie ze wzorem w wersji edytowalnej Excel.

tabela do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 30.06.2021 14:37
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności