Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – pogramy lekowe

10-09-2019

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag do projektu zarządzenia do dnia:

  • 17 września 2019 r. – dotyczy oddziałów wojewódzkich NFZ;
  • 24 września 2019 r. – dotyczy pozostałych instytucji

- na adres e-mail: , wyłącznie w wersji elektronicznej edytowalnej.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 10.09.2019 10:01
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności