Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe

28-07-2017

Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. 2017.71), Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe). Projekt zarządzenia implementuje przepisy obwieszczenia.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można nadsyłać do Centrali Funduszu do 10 sierpnia 2017 r. na adres e-mail:

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 28.07.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 28.07.2017 10:06
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności